Definicje
§1 Postanowienia ogólne
§2 Oferta
§3 Zamówienia
§4 Sposoby płatności
§5 Dostawa i opłaty
§6 Gwarancje i reklamacje
§7 Prawo zwrotu - prawo do odstąpienia od umowy
§8 Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie tekstu umowy
§9 Postanowienia końcowe


Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia:


- Klient, dalej zwany Kupującym - podmiot na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub który zamierz zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą. Klientem może być Konsument lub Przedsiębiorca.
- Konsument - osoba fizyczna nieprowadząca działalności handlowej lub prowadząca przedsiębiorstwo/jednoosobową działalność gospodarczą, zawierająca umowę na odległość ze Sprzedającym - w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
- Przedsiębiorca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, zawierająca umowę na odległość ze Sprzedającym w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
- Sprzedający, - osoba fizyczna prowadzącą działalność handlową i oferująca swoje produkty i/lub usługi na odległość.
- Okres odstąpienia od umowy - przedział czasowy, w jakim Klient może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.
- Prawo do odstąpienia od umowy (prawo zwrotu) - możliwość Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
Umowa zawierana na odległość - umowa zawierana pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym, dotycząca produktów i/lub usług, bez konieczności obecności obu stron w tym samym miejscu i czasie, które do zawarcia umowy wykorzystują jednego lub więcej urządzeń komunikacji na odległość.
Produkt - towar, rzecz, przedmiot
Źródło światła - przedmiot emitujący światło, np. świetlówki, żarówki tradycyjne, halogenowe, energooszczędne lub LED.
Cena brutto - wartość całkowita towaru lub usługi zawierająca naliczony podatek VAT.
Dzień - dzień kalendarzowy.
Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827 ze zm.).§1 Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Lampy-on.pl (dalej zwanym Sklepem) ogólnodostępnego pod adresem https://www.lampy-on.pl oraz zasady świadczonych przez ten Sklep usług, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Administratorem i jednocześnie właścicielem Sklepu internetowego https://lampy-on.pl zwanym dalej Sprzedającym, jest firma LAMPY-ON Artur Kiliański, ul. 100-lecia 215A, 05-200 Helenów, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 125-129-64-70, REGON: 142303756.

Kontakt ze Sklepem https://lampy-on.pl w przypadku pytań i reklamacji jest możliwy poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta dostępnym za pomocą poczty elektronicznej: info@lampy-on.pl .
Korzystanie przez Kupującego ze Sklepu https://lampy-on.pl oraz składanie w nim zamówień możliwe jest tylko i wyłącznie po akceptacji zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

Podanie danych osobowych przez Klientów, jak również osób korzystających z funkcji Sklepu https://lampy-on.pl jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym.


§2 Oferta

2.1. Oferta Sklepu https://lampy-on.pl związana jest ze sprzedażą wysyłkową zamówionych przez Klienta produktów za pośrednictwem Internetu.

2.2. Ceny towarów dostępnych w sklepie https://lampy-on.pl podane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2.3 Ceny towarów o wartości do 299 PLN nie uwzględniają kosztów wysyłki kurierskiej na terenie Polski. Ceny w zależności od wyboru sposobu dostawy oraz kraju destynacji złożonego zamówienia mogą się różnić.


§3 Zamówienia

3.1 Sklep https://lampy-on.pl prowadzi sprzedaż produktów i/lub usług wyłącznie dopuszczonych do sprzedaży przez Internet.

Produkty, prezentacje tekstu i grafiki zawarte na stronach Sklepu https://lampy-on.pl są w pełni zgodne z obowiązującym prawem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamówienia mogą być składane poprzez stronę internetową i pocztę e-mail  info@lampyon.pl przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, w tym w dni ustawowo wolne i święta.

Umowa między Kupującym, a Sprzedającym zostaje zawarta w momencie akceptacji Regulaminu, potwierdzenia i przyjęcia przez Sprzedającego złożonego zamówienia w Sklepie  https://lampy-on.pl.

Wszystkie towary oferowane w Sklepie https://lampy-on.pl są fabrycznie nowe oraz spełniają wszystkie wymagane normy prawne obowiązujące w kraju i na terenie Unii Europejskiej.

Przed zaakceptowaniem zamówienia Kupujący jest informowany na stronie każdego zamawianego produktu o jego opisie i właściwościach (tj. o danych technicznych, wymiarach, materiale wykonania i kolorze) w sposób jednoznaczny, zrozumiały i łatwy do odczytania.

Do zamówień realizowanych przez Sklep https://lampy-on.pl dołączany jest dowód zakupu - paragon fiskalny lub na życzenie Kupującego faktura VAT. Dowód zakupu jest wysyłany na adres mailowy podany w zamówieniu.

Od dnia 1.01.2020 r. wchodzą w życie zmiany w Ustawie z dn. 4 lipca 2019 r. o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, które nakładają na Przedsiębiorców oraz Konsumentów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą obowiązek uzupełniania danych o NIP swojej firmy w momencie składania zamówienia na paragon, jeśli Ci będą chcieli otrzymać fakturę VAT na swoje zamówienie w późniejszym terminie. Brak NIP'u na paragonie skutkować będzie brakiem możliwości wystawienia faktury VAT przez Sprzedającego.

3.2. Złożenie zamówienia w sklepie jest możliwe zarówno po dokonaniu rejestracji przez Kupującego, jak i bez konieczności rejestracji i logowania, jednak muszą być spełnione następujące warunki:

3.2.1 Klient w celu złożenia zamówienia na stronie https://lampy-on.pl zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu Sklepu, jego zaakceptowaniem oraz do przekazania Sprzedającemu danych osobowych niezbędnych do zrealizowania zamówienia.

3.2.2. Klienci decydują się na jedną z następujących form płatności za złożone zamówienie:

- tradycyjnym przelewem bankowym na konto firmy;
- przelewem online poprzez szybkie płatności Przelewy24;
- płatnością Blik poprzez system Przelewy24;
- płatnością kartą kredytową: Visa lub Mastercard, poprzez system Przelewy24;
- płatnością ratalną - raty: mBank lub Alior, poprzez system Przelewy24;
- płatnością za pobraniem kurierowi.

3.3. Proces rejestracji lub złożenia zamówienia z opcją „za pobraniem” wygląda następująco:

3.3.1. Po otwarciu strony logowania Klient zobligowany jest do podania swoich podstawowych danych osobowych wraz z adresem wysyłki, danymi do faktury (jeśli taka ma być wystawiona) lub inny adres, pod który zamówienie ma zostać wysłane.

3.3.2. Klient składa i kolekcjonuje zamówienia poprzez kliknięcie ikony „dodaj do koszyka” na stronie każdego dostępnego produktu z oferty Sklepu.

3.3.3. W zakładce „Koszyk” (ikona znajduje się w prawym górnym rogu sklepu) Klienci w każdej chwili mogą edytować liczbę dodanych produktów, wysłać swoje zamówienie (klikając na ikonę „Przejdź do realizacji zamówienia”).

3.3.4. Następnie wyświetli się strona z wyborem form dostawy, płatności, akceptacji regulaminu i podsumowaniem oraz kwotą należną do zapłaty.

3.3.5. Klient finalnie zatwierdza zamówienie poprzez kliknięcie buttona / przycisku - "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".

3.3.6. Po potwierdzeniu zamówienia przez Kupującego Sklep https://lampy-on.pl poinformuje Kupującego o statusie złożonego przez niego zamówienia mailowo oraz w Panelu Użytkownika, jeśli go założył - zarejestrował konto wraz z złożeniem zamówienia.

3.4. Termin płatności za zamówienie po wyborze opcji płatności zgodnie z ust. 3.2.2. wynosi 7 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieuiszczenie płatności w tym terminie przez Klienta jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy Sprzedaży na odległość.

3.5. Spis statusów zamówienia, które przy wyborze płatności na konto firmy wyglądają następująco”

- OCZEKIWANIE NA WPŁATĘ – zamówienie zostało złożone przez Kupującego w sklepie internetowym https://lampy-on.pl
- PŁATNOŚĆ ZAAKCEPTOWANA – Sklep https://lampy-on.pl otrzymał wpłatę za złożone zamówienie przez Kupującego
- w TRAKCIE REALIZACJI - zamówienie zostało zaakceptowane przez https://lampy-on.pl i zlecone do realizacji
- ZAMÓWIENIE WYSŁANE – zamówienie zostało przekazane kurierowi w celu dostarczenia do Kupującego – Klient otrzymuje osobnego maila z linkiem do śledzenia swojej paczki.
- ANULOWANE – Kupujący zrezygnował z dokonanego zamówienia lub zamówienie nie mogło zostać zrealizowane przez Sprzedającego.
- ZREALIZOWANE – towar został dostarczony do Kupującego

3.6. Kupujący w dowolnym momencie może sprawdzić status swojego zamówienia, jak również historię wcześniejszych zamówień po zalogowaniu się w Panelu Użytkownika - o ile utworzył konto klienta w sklepie - zamówienie z utworzeniem konta.
3.7. Klient niezwłocznie po złożeniu zamówienia w Sklepie https://lampy-on.pl  zostaje poinformowany wiadomością e-mail przesłaną na adres wskazany przez Kupującego, zawierającą identyfikację dostawcy, opis zamówionych produktów/usług oraz jednostkową i łączną cenę zamawianych produktów/usług z uwzględnieniem wszelkich dodatkowych kosztów, w tym kosztów dostawy.

Jeśli Kupujący po otrzymaniu wiadomości o przyjęciu zamówienia do realizacji zauważy błąd w podanych przez siebie danych przed dokonaniem wysyłki towaru przez https://lampy-on.pl, zobowiązany jest do skontaktowania się z Działem Obsługi Klienta -> info@lampy-on.pl w celu korekty, jak również anulowania złożonego zamówienia.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych przez Kupującego.

Kupujący po złożeniu zamówienia na swoim indywidualnym profilu w sklepie https://lampy-on.pl otrzymuje od Sprzedającego email z potwierdzeniem i szczegółami zamówienia, a także informacje o sposobie płatności.

Każdemu zamówieniu zostaje nadany indywidualny numer zamówienia, który jest udostępniany Klientowi. Ułatwia on weryfikację statusu zamówienia oraz komunikację pomiędzy Sprzedającym i Kupującym.


§4 Sposoby płatności

Kupujący mają możliwość dokonania wyboru sposobu płatności za złożone zamówienie w Sklepie internetowym https://lampy-on.pl następującymi sposobami:


1) Przelew bankowy na konto firmy w banku mBank, nr. konta:

18 1140 2004 0000 3202 8387 6067

Dane firmy:
LAMPY-ON Artur Kiliański, ul. 100-lecia 215A, 05-200 Helenów.

W tytule przelewu prosimy o wpisanie numeru swojego zamówienia.

2) Szybka płatności online - Przelewy 24.

3) Blik -  poprzez system płatności online Przelewy 24.

4) Płatność kartą kredytową poprzez system płatności online Przelewy 24.

5) Płatność ratalna - raty mBank lub Alior - poprzez poprzez system płatności online Przelewy 24.

Płatność ratalna możliwa jest jedynie dla zamówień powyżej 300 zł.

6) PayPal.

7) Za pobraniem – płatność gotówką kurierowi przy odbiorze zamówienia

 

§5 Dostawa i opłaty

Przesyłki wychodzące ze Sklepu https://lampy-on.pl wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, GLS lub DPD.

Zamówienie jest wysyłane pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia, podany telefonicznie lub drogą mailową. w przypadku wystąpienia nieścisłości w udostępnionym przez Klienta adresie, Sklep zwróci się do Niego z prośbą o przekazanie poprawnych danych adresowych.

Sklep https://lampy-on.pl oferuje Kupującym następujące formy odbioru złożonych zamówień oraz koszty ich transportu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które są stałe niezależnie od ilości zamówień, oraz o których Klient jest informowany w trakcie składania zamówienia:

- wysyłka kurierska przy przedpłacie, o wartości towarów powyżej 299 zł brutto – 0 PLN

- wysyłka kurierska przy przedpłacie, o wartości towarów poniżej 299 zł brutto – 15 PLN

- wysyłka kurierska za pobraniem (płatność kurierowi przy odbiorze) – 25 PLN


Uprzejmie informujemy iż przy wyborze w zamówieniu systemu szynowego należy doliczyć 75 zł za sztukę jednego szynoprzewodu niezależnie od sposobu płatności i kwoty zamówienia.

Koszty dostawy są zależne są od promocji przeprowadzanych przez Sklep w danym momencie oraz od wybranych przez Klienta: kwoty łącznej zakupu, rodzaju płatności, kraju, do którego zamówienie ma zostać wysłane oraz od formy dostarczenia zamówienia.

Sklep https://lampy-on.pl informuje, iż koszty dostawy zamówień do krajów na terenie Unii Europejskiej (UE) oraz poza jej terytorium są zgodne z aktualnym cennikiem usług międzynarodowych GLS Poland.
Aktualny cennik usług międzynarodowych GLS.

Koszty wysyłki kurierskiej zamówień opłaconych z góry przy przedpłacie (przelew tradycyjny, płatności online lub kartą kredytową) na terenie Polski o wartości powyżej 299 PLN ponosi Sprzedający, natomiast koszty wysyłki kurierskiej zamówień poniżej kwoty 299 PLN pokrywa Kupujący.

Czas realizacji zamówienia określa się na podstawie terminu dostępności danego produktu, który widnieje na jego indywidualnej podstronie od momentu przyjęcia go przez Sprzedającego „do realizacji”. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, czas realizacji zamówienia odpowiada najdłuższemu terminowi dostępności wybranego produktu.

Czas dostawy zamówienia od momentu przekazania zamówienia kurierowi wynosi 1-3 dni roboczych.

W sytuacji wystąpienia braku zamówionego przez Klienta produktu lub oczekiwania na przyjęcie dostawy przez Sprzedającego, Kupujący zostają poinformowani telefonicznie lub mailowo, a złożone oferty będą realizowane według kolejności zgłoszeń.

Kupujący będą mieli wówczas prawo do oczekiwania na nową dostawę, wybranie innego towaru, rezygnacji ze złożonej oferty lub prawo do rezygnacji z zamówienia, co wiązać się będzie ze zwrotem wszystkich środków pieniężnych za zamówienie, jeśli środki te zostały wcześniej wpłacone przez Kupującego na konto firmy, na podany przez Niego numer rachunku bankowego.


§6 Gwarancje i reklamacje

Kupujący proszeni są o sprawdzanie zawartości otrzymanych paczek. W przypadku zauważenia uszkodzenia towaru należy zawiadomić o tym fakcie kuriera, który ma obowiązek sporządzić w Państwa obecności protokół szkody. Dokument ten można również sporządzić z kurierem w terminie maksymalnie do 2 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.

Każdy produkt z oferty sklepu https://lampy-on.pl objęty jest gwarancją na okres nie krótszy niż 12 miesięcy (1 rok) w zależności od producenta - dokładne informacja dot. okresu gwarancyjnego na oferowane towary znajdują się na stronie każdego produktu.

Gwarancja nie obejmuje źródeł światła w zestawach wysłanych przez Sklep.

W sytuacji gdy zamówiony produkt posiada wadę, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient ma prawo do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy od razu po wykryciu wady zakupionego towaru, bez konieczności wskazania w pierwszej kolejności żądania naprawy lub jego wymiany.

W przypadku jeśli naprawa, bądź wymiana towaru nie będą możliwe, a proces reklamacji towaru może narazić Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo do negocjacji ceny zakupionego produktu lub do odstąpienia od zawartej ze sklepem umowy.

Sklep ma obowiązek rozpatrzeć reklamację lub dokonać zwrotu środków pieniężnych Kupującego nie później niż w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji od Klienta.

W przypadku wymiany zakupionego towaru na gwarancji, tzn. jeśli od daty dokonania zakupu nie upłynął termin 12 miesięcy, koszty wymiany towaru na sprawny w obie strony, tj. od Kupującego do Sprzedającego i odwrotnie, pokrywa Sprzedający jedynie do najtańszej wartości kosztów oferowanego transportu, tzn. 15,00 PLN za wysyłkę kurierem, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Wszystkie zwroty i reklamacyjne należy kierować na adres firmowy: LAMPY-ON, ul. 100-lecia 215A, 05-200 Helenów

oraz dodatkowo na adres mailowy: info@lampy-on.pl

W celu uzyskania dodatkowych informacji o postępowaniu reklamacyjnym prosimy o kontakt mailowy info@lampy-on.pl .§7 Prawo zwrotu do odstąpienia od umowy

Twoje zadowolenie jest dla nas Najważniejsze

7.1. Każdemu Klientowi, będącemu Konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, korzystającego ze Sklepu https://lampy-on.pl dokonującemu w nim zamówień, a nieprowadzącemu działalności gospodarczej, na podstawie przepisów prawa - transpozycją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zgodnie z Art. 28 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez konieczności podawania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zamówienia przez Klienta w przypadku sprzedaży jednego towaru lub daty otrzymania ostatniej partii zamówienia w przypadku gdy zamówione produkty danego zamówienia zostają dostarczane osobno lub partiami.

W sytuacji odstąpienia od umowy Obie Strony mają obowiązek wzajemnego zwrotu świadczeń (Konsument – zakupionego towaru, a Sklep – otrzymanej zapłaty za towar i równowartości kosztów najtańszej formy dostawy oferowanej przez sklep.). Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem, zgodnie z art. 34 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik) wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego z zamówionych produktów, w przypadku gdy Klient dokonał zakupu wielu towarów, które zostały dostarczane osobno.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy należy poinformować Sklep mailowo -> info@lampy-on.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Klienci mogą skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod linkiem – xxxxxxxxxxxxxxxx, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Prosimy pamiętać, aby do zgłoszenia załączać dowód zakupu w postaci jego kopii lub zdjęcia. Bez dowodu zakupu zgłoszenie reklamacyjne nie może być rozpatrywane.

Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR:
Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).

7.2. Skutki odstąpienia od umowy:

Zgodnie z art. 34 ust. 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, koszty wysyłki zwrotnej towaru (tj. od Kupującego do Sprzedającego), z którego klient zrezygnował z przyczyn indywidualnych pokrywa Kupujący.

Prawo do zwrotu towaru w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość przysługuje wyłącznie Konsumentom oraz Przedsiębiorcom na prawach konsumenta, będących osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą gdy towar był zakupiony w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz w myśl art. 22 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).

Prawo do zwrotu towaru w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość nie przysługuje spółkom osobowym (jawnym, partnerskim) ani spółkom kapitałowym (spółkom z o.o., akcyjnym) oraz Przedsiębiorcy, czyli Klientowi prowadzącemu działalność gospodarczą i dokonującego zakupu związanego bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz w myśl art. 22 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).

Wszystkie zwroty należy kierować na adres firmowy:
LAMPY-ON, ul. 100-lecia 215A, 05-200 Helenów

Zwrot środków pieniężnych przez Sklep info@lampy-on.pl następuje nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili odebrania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymałeś rabat procentowy wynikający z wartości zamówienia lub darmową wysyłkę przy zakupie od wartości 299 zł - w przypadku częściowego odstąpienia od umowy sprzedaży lub zwrotu zakupionych produktów Twój rabat zostanie ponownie przeliczony i pomniejszony zgodnie z tabelą rabatową od ostatecznej wartości zamówienia.
Przy zmniejszeniu kwoty zamówienia poniżej 299 PLN zostanie także doliczony koszt przesyłki zgodnie z cennikiem kosztów dostawy.
Kwota zwrotu zostanie odesłana taką samą formą płatności jaką została dokonana płatność za zamówienie lub w przypadku zamówienia za pobraniem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zdecyduje się na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązać się z żadnymi dodatkowymi opłatami dla żadnej ze stron.

Klient sklepu info@lampy-on.pl odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Każdemu Konsumentowi zarejestrowanemu w sklepie info@lampy-on.pl  (posiadającym konto Klienta i nie prowadzącym działalności gospodarczej) przysługuje 60 dni na zwrot towarów od daty odbioru zamówienia.

Konsumentom niezarejestrowanym w sklepie https://lampy-on.pl przysługuje wyłącznie 30 dni na dokonanie zwrotu towaru od daty odbioru zamówienia.

Powyższy zapis 60-dniowego okresu na dokonanie zwrotu zamówionych przez Konsumenta towarów jest osobną regulacją i nie ogranicza w żaden sposób prawa ustawowego.

7.3. Wyjątki w prawie odstąpienia od umowy:

Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;§8 Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie tekstu umowy

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://lampy-on.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.


§9 Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin jest nieodłączną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu https://lampy-on.pl
Dostęp do Regulaminu Sklepu https://lampy-on.pl oraz samej witryny Sklepu jest dobrowolny i odbywa się drogą elektroniczną, tzn. korzystanie z funkcji sklepu jest możliwe poprzez skorzystanie z komputera o minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli lub urządzeń mobilnych posiadających dostęp do Internetu oraz zaopatrzonych w przeglądarkę internetową.

Regulamin jest nieustannie dostępny dla wszystkich osób nim zainteresowanych na stronie internetowej sklepu https://lampy-on.pl , dzięki czemu Użytkownicy sklepu mogą w dowolnym momencie drukować, utrwalać, przechowywać oraz odtwarzać jego treść.

Niniejszy Regulamin jest częścią umowy zawieranej pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym i uznany jest za obowiązujący od daty jego publikacji na stronie internetowej Sklepu https://lampy-on.pl, tj. od 10.6.2023 r.

Zamówienia Klientów złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu przed zmianami.

Wszelkie pytania lub sugestie dotyczące obsługi Sklepu prosimy kierować na adres mailowy firmy: info@lampy-on.pl . Będziemy wdzięczni za Państwa uwagi i wskazówki, które z pewnością przyczynią się do usprawnienia naszego sklepu https://lampy-on.pl .

Loading...